Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Labdarības biedrība

«Latvijas Humānās palīdzības centrs»

(Sabiedriskā labuma organizācija)

Misija

 • Iesaistīt Latvijas teritorijā dzīvojošos cilvēkus pašpalīdzības procesā.
 • Cilvēku dvēseliskās izglītības celšana.

Stratēģija

 • Nevis programmas, akcijas, bet regulārs process.
 • Dot ikvienam iespēju piedalīties labdarībā ar saviem resursiem.
 • Stacionāro labdarības punktu uzturēšana.
 • Regulāro labdarības iespēju realizēšana.
Mūsu vērtības
 • Cilvēku dzīves kvalitāte
  • Bāreņi
  • Invalīdi
  • Daudzbērnu ģimenes
  • Bijušie ieslodzītie
  • Trūkumcietēji
Mandāts

Labdarība nav reliģija, kurai būtu jātic. Labdarība ir dvēseles stāvoklis.
 „… patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.”

Teritoriālā darbība - esamība
 • Latvijas teritorija

Struktūrvienības:
Rīgā Laboratorijas ielā 1
Liepājā Roņu ielā 1
Olainē Kūdras ielā 27
Grobiņa Lielā ielā 86
Rīgā Baznīcas 12a