Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Finanšu atskaites

 
1.Statūtu izdevumi  22044,24 eiro (79,77%)
Atīstībai, personāla izglītošana 1089,06
Auto administratīvie izd. 283,39
Auto apkope 36,8
Auto remonts 145
Auto stāvvieta - caurlaide 16
Auto degviela 424,5
Bankas pakalpojumi 127,11
Citi statūtu izdevumi 280,39
Drošības līdekļiem 234,25
Medicīniskie pakalpojumi 1055,57
Medikamenti 1715,11
Privātpersonām sn.fin.palīdzība 6072,9
Pārtika maznodrošinātiem 9846,69
Pusdienas maznodrošinātiem 144,12
Sabiedriskais transports 573,35
2. Administratīvie izdevumi 5589,17 (20,23%)
Administratīvie 0
Komunālie pakalpojumi 2965,9
Tele izd. 804,18
Elektro enerģja 494,67
Pasts 193,84
Kancelejas izd. 59,4
Saimnieciskie 768,99 
Pamatlīdzekļu norakstīšana 302,19