Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Finanšu atskaites

 
Biedrības finanšu izdevumi 2018.g.
1385,32 Atīstībai, personāla izglītošana
272,55 Auto administratīvie izd.
153,06 Auto apkope
820,56 Auto remonts
23,45 Auto stāvvieta - caurlaide
1031,84 Auto degviela
168,26 Bankas pakalpojumi
970,88 Citi statūtu izdevumi
131,19 Drošības līdekļiem
1540,02 Medicīniskie pakalpojumi
2383,01 Medikamenti
3779,1 Privātpersonām sn.fin.palīdzība
7074,51 Pārtika maznodrošinātiem
287,99 Pusdienas maznodrošinātiem
550,25 Sabiedriskais transports
20571,99  
   
2. Administratīvie izdevumi (4348,38)
153,29 Administratīvie
498,79 Elektro enerģja
37,32 Kancelejas izdevumi
2426,14 Komunālie pakalpojumi
218,3 Pasts
667,18 Tele izdevumi
347,36 Saimnieciskie
4348,38