Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Finanšu atskaites

Katra ziedotā monēta tiek rūpīgi saskaitīta. Katras ziedojumu urniņas ziedotā summa tiek atsevišķi reģistrēta un katrai urniņai ir atsevišķs reģistra žurnāls kurā redzama visa urniņas vēsture par visu urniņas pastāvēšanas laika periodu.
 
 
Monētas
2 296
1 2335
0,5 4108
0,2 14243
0,1 20746
0,05 55855
0,02 127876
0,01 137336
Kopā: 362795