Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Finanšu atskaites

Finansiālu atbalstu 2019.g.snieguši:
Privāt personas:  
Irma Priediena 5
Ņina Šatalova 5
Miglāne Baiba 30
Svetlana Mickēviča 30
Anita Bistrova 65
Lesiks Vladimirs 85
Jeļena Lukašaņeca 190
Verners Skujiņš 260
Sergejs Juhņēvičs 340
Kopā eiro: 1010
Organizācijas:  
Mārtiņmāja 100
GROBIŅAS SPMK SIA 100
Latv.Vasarsv.dr.centrs 700
LATVIJAS LOTO VAS 850
Kopā eiro: 1750