Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Finanšu atskaites

Finanšu ziedotāji 2020.gadā.:
Svetlana 20
Oskars 62.5
Jeļena 200
Sergejs 225
Andris 350
Kristīne 30.6
Baiba 4000
Normunds 30
Ļubova 200
   
Latvijas Loto VAS 425
LATV. VASARSVĒTKU DR. CENTRS 750
Kopā: 6293.1