Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Finanšu atskaites

 
Statūtu izdevumi 84,16 % 23882,44
Pārtika maznodrošinātiem 8921,39
Privāt personām sn.fin.pal. 4854,15
Atīstībai, personāla izglītos\šana 3318,05
Medikamenti maznodrožinātiem 1500,78
Degviela 1020,04
Medic.pakalp.maznodrošinātiem 919,46
Citi statūtu izdevumi 686,89
Sabiedr.transp. 671,44
Auto remonts 671
Saimnieciskie 521,96
Auto administratīvie izd. 314,6
Auto apkope 165,75
Bankas pakalpojumi 147,2
Drošības līdekļiem 117,72
Pusdienas maznodrošinātiem 30,71
Auto stāvvieta - caurlaide 21,3
2.Administrat. izd. 15,84 % 4496,08
Komunālie pakalpojumi 2926,12
Tele izd. 735,46
Elektro enerģja 628,33
Pasts 159,62
Kancelejas izd. 46,55