Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Darba atskaites

Darba atskaite 1995 - 2020

265 skatījumi

Kopējā Labdarības biedrības "Latvijas Humānās palīdzības centrs" darba atskaite 1995 - 2020
  Daudzbērnu ģimenes Invalīdi Maznodrošinātie Pēc ieslodzījuma Organizācijām Kopā pa gadiem
  Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Org.sk. Mantu vien.   Cilv, org.sk. M.vien.kopā:
1995   5231   5295   5272   1847     1995 0 17645
 
Lasīt tālāk: Darba atskaite 1995 - 2020

Darba atskaite 1995 - 2018

781 skatījumi

Kopējā Labdarības biedrības "Latvijas Humānās palīdzības centrs" darba atskaite 1995 - 2018
  Daudzbērnu ģimenes Invalīdi Maznodrošinātie Pēc ieslodzījuma Organizācijām Kopā pa gadiem
  Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Org.sk. Mantu vien.   Cilv, org.sk. M.vien.kopā:
1995   5231   5295   5272   1847     1995 0 17645
 
Lasīt tālāk: Darba atskaite 1995 - 2018