Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Darba atskaites

 
Grupas Mantu vien. Personas
Maznodrošinātie 47416 6703
Daudzbērnu ģim 12659 68
Invalīdi (dažādi) 1305 159
Invalīdi I.gr. 63 3
Invalīdi II.gr. 383 81
Invalīdi III.gr. 16 34
Pēc ieslodzījuma 1140 171
Mērķpersonas 1770 53
Organizācijām 23641 31
Finansu palīdzība (Ls.) 6073 67
Finansu pal.(Eiro.) pārtika 9847
Finasu pal.(Eiro.) medikamenti 1715
Finansu pal.(Eiro.) pusdienas 144
Finansu pal.(Eiro.)med.pakalp. 1055
     
  107227 7370
  Kopā Kopā