Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Darba atskaites

 
No tā 0rganizācijām sn. palīdzība 2016.g. Reģ.Nr. Mantu vien.
Maztur.biedr."Mūsu cerība" Rumbā 40008125997 9176
Kolkas pamatskola 90009339571 4193
"Tukuma Domubiedri" 40008008996 2303
A.Rancāna fonds 40008008996 2258
Soc.apr.un reh.centrs Elejā 90000852598 2219
Zemgales Latv.strēlnieku biedr. 90000862596 1420
Samariešu apvienība (Rīgā) 90000353156 303
P.Stradiņa slimnīca 40008111681 252
Daugavas vanagi (Rīgā) 40008070557 160
Soc.apr.c."Aglona" 40008004689 156
Aprūpes centrs Aglonā "Salenieki" 40008103059 114
Invalīdu centrs (Saldū) 40008187981 108
Baznīca (Dzērbenē) 40008004689 95
Biedrība "Sniedzis" 40008082471 90
Pestīšanas armija" (Bauskā) 40008071232 83
Gaugavas vanagi (Rīgas n.) 90000042963 76
Labd.biedrība "LHPC" 40008008549 75
Audžu ģim.biedrība 40008058484 72
Audžu ģimene (Pērnavas) 90000158170 68
Anglikāņu baznīca 90002199332 62
Biedrība "Zvannieki" 40008001803 59
Dienas centrs "Mājas"Dundagā 90001638994 55
Pansionāts Urgā 90010150381 36
Draudze Andrupenē 90009118031 31
Latviešu Biedrība (Rīgā) 50008096971 28
Diakonijas centrs Liepājā 4112900615 26
Draudze Kaunatā (kat.) 40008167026 19
Krīzes centrs "Namiņš" Aucē 44103103680 16
Pirmssk. iestāde "Riekstiņš" 90001051893 15
Kultūras ministrija 40008036207 13
Skola Dzērbenē 40003457109 10
  Kopā: 23591