Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Darba atskaites

 
Grupas Mantu vien. Personas
Maznodrošinātie 56536 7054
Daudzbērnu ģim 3871 159
Invalīdi (dažādi) 1283 133
Invalīdi I.gr. 60 3
Invalīdi II.gr. 793 79
Invalīdi III.gr. 604 24
Pēc ieslodzījuma 1721 244
Dāvanu kartes 17 17
Organizācijām 19299 27
Kopā: 84284 7740

 

Finaniāla palīdzība 2017.g.

  Eiro Personu skaits
Finansu palīdzība (Eiro) 5212.1 68
Finansu pal.(Eiro.) pārtika 9147.21
Finasu pal.(Eiro.) medikamenti 2172.25
Finansu pal.(Eiro.) pusdienas 240.52
Finansu pal.(Eiro.)med.pakalp. 801.57
     
Kopā: 17573.65