Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Darba atskaites

 
0rganizācijām sniegta palīdzība 2017.gadā. Mantu vien.
A.Rancāna fonds 7321
Maztur.biedr."Mūsu cerība"Rumbā 3923
Zemgales Latv.strēlnieku biedr. 3916
Daudzbērnu ģim.b."Mārtiņsala" 1310
Soc.apr.un reh.centrs (VSAC "Rīga") 1009
"Mamma mammai" fonds 401
Audžu ģim.biedrība 261
Daugavas vanagi (Babītes n.) 241
Baznīca (Durbē) 191
Audžu ģimene (Pērnavas) 140
Samariešu apvienība (Rīgā) 111
Draudze Kaunatā (kat.) 78
Veco Ļaužu Mītne "Sprīdītis" Salacgrīvas pag. 73
Biedrība "Zvannieki" 59
Pestīšanas armija" (Bauskā) 57
Labd.biedrība "LHPC" 55
Baznīca (Dzērbenē) 43
Diakonijas centrs Liepājā 29
Latviešu Biedrība (Rīgā) 28
Bēŗnu centrs "Mājas" Dundagā 23
Baznīca (Andrupenē - Katoļu) 22
Biedrība "Sniedzis" 21
Soc.jomas vesel.veicin.biedr. 21
Daugavas vanagi (Rīgā) 15
Draudze Kaunatā (kat.) 19
Soc.dienests "Dzērbenē" 11
  19359