Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Darba atskaites

 

Labd.biedr. LHPC darba atskaite 2018.g.

  Apkalpoto personu skaits:  
  Rīga Grobiņa Liepāja Olaine Rīga 2 Organizācijas Fin.palīdz.  
Organizācijas           11   11
Mērķ.personas 16             16
Maznodrošin. 32 5217 471 293 197   26 6236
Invalīdi (dažādi)   29     32     61
I.gr.invalīdi 2   2         4
II.gr.invalīdi 6   24         30
III.gr.invalīdi 1   14         15
Pēc ieslodzījuma 11             11
Daudzbērnu ģim. 6 7 1 48 2     64
  74 5253 512 341 231 11 26 6448 - Kopā

 

  Izdalīto mantu vienības:  
  Rīga Grobiņa Liepāja Olaine Rīga 2 Organizācijas Fin.palīdz.  
Mērķ.personas 544             544
Maznodrošin. 5430 33270 7171 3998 1110 16555 3779 71313
Invalīdi (dažādi)   323     405     728
I.gr.invalīdi 50   5         55
II.gr.invalīdi 34   207         241
III.gr.invalīdi 32   464         496
Pēc ieslodzījuma 39             39
Daudzbērnu ģim. 2873 641 30   34     3578
  9002 34234 7877 3998 1549 16555 3779 76994 - Kopā