Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Darba atskaites

 
2014.gada darbaatskaite Personas Mantuvien. Summa
Maznodrošinātie 7152 48991 37995,8
Daudzbērnuģim 190 16319 12656,47
Invalīdi (dažādi) 68 486 376,93
Invalīdi I.gr. 1 28 21,72
Invalīdi II.gr. 89 1198 929,13
Invalīdi III.gr. 10 195 151,24
Pēcieslodzījuma 196 1917 1486,76
Mērķpersonas 60 1635 1268,05
Organizācijas 38 30779 23871,16
Finansu pal.(€) 67 6997 6997
Finansu pal.(€) pārtika   9835 9835
Finasupal.(€) medikamenti   1741 1741
Finansu pal.(€) pusdienas   140 140
Finansu pal.(€)med.pakalp.   876 876
  7871 121137 98346,26