Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Darba atskaites

 
Grupas Personas Mantu vien.
Maznodrošinātie 7032 53367
Daudzbērnu ģim 150 17305
Invalīdi (dažādi) 131 1206
Invalīdi II.gr. 115 1387
Invalīdi III.gr. 32 862
Pēc ieslodzījuma 275 1805
Mērķpersonas 74 2167
Organizācijām 46 29733
Finansu palīdzība (Eiro.) 49 4854
Finansu pal.(Eiro.) pārtika   8921
Finasu pal.(Eiro.) medikamenti   1500
Finansu pal.(Eiro.) pusdienas   30
Finansu pal.(Eiro.)med.pakalp.   919
Finansu pal. Dāvanu k.(Eiro.) 25 400
Kopā: 7929 124456