Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Darba atskaites

 
Mantu vienības Organizācijas  
9294 A.Rancāna fonds 40008125997
6422 Valles pag. pašvald. 90009115957
4748 Maztur.biedr."Mūsu cerība"Rumbā 40008058484
1986 Zemgales Latv.strēlnieku biedr. 50008096971
1953 Zemgales Lāčplēsis 40008227062
1159 Biedrība "Dzintarkrasta serviss" 40008101039
831 Samariešu apvienība (Rīgā) 40008001803
432 Soc.apr.un reh.centrs Elejā 90009118031
260 Baznīca (Durbē) 90000159710
250 Daugavas vanagi (Bernātos) 40008004689
235 Pašvaldība (Skrundas nov.) 90002510721
233 Audžu ģimene (Pērnavas) 40008008996
163 Bērnu dārzs "Zīļuks" 90000063594
160 Cietums Jelgavā 90000027165
157 Biedrība "Zvannieki" 40008070557
156 Aprūpes centrs Aglonā "Salenieki" 90009339571
113 Audžu ģim.biedrība 40008008996
100 Dienas centrs "Mājas"Dundagā 40008187981
89 Invalīdu centrs (Saldū) 40008082471
88 Krīzes centrs "Namiņš" Aucē 40008071232
73 Gaugavas vanagi (Babītes n.) 40008004689
68 Pestīšanas armija" 90000158170
68 Pirmssk. iestāde "Riekstiņš" 90002199332
57 Baznīca Dzērbenē 90000852598
56 Baznīca "Jēzus draudze" (Rīgā) 90000084191
55 Bēŗnu centrs "Mājas" Dundagā 40008087981
54 Baznīca (Dzērbenē) 90000852598
52 Baznīca (Andrupenē - Katoļu) 90000353156
47 Baznīca (SV.Pētera Rīgā) 90000385683
47 Biedrība "Sniedzis" 40008111681
47 Labd.biedrība "LHPC" 40008008549
41 Baznīca Kaunatā (katoļu) 90000862596
36 Bērnu nams "Riekstiņš" Rīgā 90002199332
27 Baznīca "Zilais krusts" 40008153223
26 Diakonijas centrs Liepājā 40008103059
25 Veselības centrs(Alojā) 44103031378
22 Pansionāts Gatartā (Raunas nov.) 90000083124
20 Soc.jomas vesel.veicin.biedr. 40008082471
18 Bērnu nams "Vējrozes" Dzērbenē 90513900340
16 Fonds "Radi un draugi" 40003235398
13 Kultūras ministrija 90000042963
11 Pansionāts Urgā 90000060032
10 Skola Dzērbenē 90001638994
8 NVO "Sniedzis" 40008333681
4 Baznīca (Lutera dr.Rīgā) 90000066302
3 Gaugavas vanagi (Rīgas n.) 40008004689