Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Foto

Grobiņas struktūrvienībā darbojas vairāki brīvprātīgie un tā ir vienīgā struktūrvienība, kura darbojas sešas dienas nedēļā. Grobiņas struktūrvienības darba rādītāji ir otri labākie aiz Rīgas. Arī Grobiņas pašvaldība  pozitīvi vērtē šīs struktūrvienības darbu un  iespēju robežās atbalsta to.