Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Foto

Liepājas struktūrvienība ir otra vecākā stuktŗvienība aiz Rīgas. Tās vadītājs ir apdāvināts ar lielu atbildības sajūtu. Viņa pašuzupurīgā kalpošana ir vienkārši apbrīnojama.