Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Foto

Rīgas priekšrocība ir tā, ka Rīgā ir visvairāk iedzīvotāju. Rīgas struktŗvienībai ir savs transports ar kura palīdzību varam ne tikai palīdzēt  aizvest resursus, bet arī dodamies pēc izsaukumiem uz adresēm lai atvestu humāno palīdzību no tiem brīvprātīgajiem labdariem kuriem pašiem nav transporta un kuri vēlas kaut ko nodot labdarībai. Šeit arī komplektējam resursus nogādāšanai dažādām invalīdu, daudzbērnu ģimeņu un mazturīgo biedrībām dažādos Latvijas novados. Rīgas specifikā ietilpst arī personu aprūpe kas atbrīvojušies no ieslodzījumu vietām.