Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

 

Valdes priekšsēdētājs: R.Krieviņš
(kontaktpersona – operatīvais transports Rīgā)
Mob.t. 29517334,            tālr. 67517334
Revīzijas komisijas priekšsēdētājs: J.Marcinkēvičs mob.tel. 26765648

 

Struktūrvienibas – pieņem un izsniedz ziedojumus:

Rīgā – Laboratorijas ielā 1,  LV – 1009
otrdienās pl.18.oo
Vadītājas mob.t. 29717207
Sieviešu un bērnu nodaļa mob.t. 28824960

Rīgā – Baznīcas ielā 12a (baznīcas pagrabiņā)
Trešdienās (pāra datumos) 16.oo – 18.oo
Trešdienās (nepāra datumos) 11.oo – 13.oo
Mob.tel. 20307444

Jelgavā Svētes ielā 25, pirmdienās pl.17.oo mob.tel. 26168642
Olainē Kūdras ielā 27, pirmdienās 16.oo – 18.oo mob.tel. 28701156
Grobiņā Lielā ielā 86, no 1.d. – 5.d. 10.oo – 13.oo sestdienās 10.oo – 12.oo
Mob.tel. 22134893
Liepājā  Roņu ielā 1, piektdienās 15.oo  mob.tel.26034187