Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Mērķziedojumi

Viena no aktīvām atbalsta iespējām ir Jura un Aijas Voitovu ģimenīte ar saviem četriem bērniņiem (fotogrāfijā redzami tikai trīs). Mūsu biedrībai jau četru gadu garumā ir izveidojušās regulāras labdarības attiecības ar šo ģimenīti. Prieks ir vērot kā bērniņi iet uz skolu un ir paklausīgi saviem vecākiem. Tēvs Juris ir pats uzaudzis bērnu namā. Ģimenīte ir iekārtojusies pierīgā dārza mājiņā lai nebūtu dārgi jāmaksā par dzīvokli Rīgā, lai pietiktu naudas  medikamentiem un pārtikai. Jeb kāds atbalsts šai ģimenītei nestu prieku. Iespēju robežās variet tos atbalstīt Kā pa taisno uz viņu bankas kontu LV45LATB0007111270960  Aijai Voitovai (tel.27187127) Vai uz mūs biedrības Bankas kontu LV17HABA0551037027521  “LHPC”  reģ.Nr. 40008008549  ar norādi “Voitovu ģimenei”. (tel.29517334)