Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

 

"Nav iespējams vienmēr būt varonim, taču vienmēr paliek iespēja palikt cilvēkam!"

Laipni lūdzam – labu darīt ir patīkami.

„Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis prasa ( tev iesaka), proti, darīt taisnību, īstenot dzīvē mīlestību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā”. 

Darbojamies jau divdesmit divus gadus. Mūsu mērķis ir būt laimīgiem un darīt citus laimīgus. Vācam no iedzīvotājiem drēbes, pārtiku, visādus sadzīves priekšmetus un finansu līdzekļus darba veikšanai. Izdalām tos tiem kam tie ir vajadzīgi. (Skatīt atskaites). Resursus vākšana notiek arī no firmām. Esam septiņpadsmit darbinieki un strādājam sabiedriskā kārtā no darba brīvajā laikā. Resursu bāzes ir Rīgā, Liepājā, Grobiņā, Olainē un Jelgavā. Esam laimīgi braucot pakaļ vai saņemot resursus no tiem, kuri paši atved, bet vēl laimīgāki esam kad izsniedzam tos tiem kam to trūkst un kuri nevar paši tos sagādāt. It sevišķs prieks ir kad iebraucam bērnu namā un bērni lēkādami skrien mums pretī, gaidot no mums kādu saldumiņu vai rotaļlietu. Arī invalīdu biedrības un daudzbērnu biedrības no rajoniem brauc pakaļ savāktajiem resursiem. Tas ir patiess prieks ko saņemam no sava darba.

Latvijas bērnu namos ir ap 4000 bērnu. Būdami nevainīgi, tie nes līdzi sev daudz problēmu.

Interesējaties par mums un mēs jums atbildēsim. Zvaniet un meklēsim sadarbības iespējas. Darīt labu taču ir patīkami. Mūsu dzīve ir īsa, tādēļ tā jāizmanto Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Lai kļūtu laimīgs, nevajag daudz.

Visu labu vēlot, biedrības valdes pr.s. Rihards Krieviņš  tel.29517334