Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Video

Liepājas filiāle ir otra vecākā filiāle mūsu biedrībā, kurā pašaizliedzīgi darbojas tās vadītājs Ainārs Valciņš uzrādot labus rezultātus.