Labdarības biedrība «Latvijas Humānās palīdzības  centrs»

Video

Baznīcas ir Dievišķīgas institūcijas. Caur tām Latvijai nāk svētības visu paaudžu laikā.  Biedrības valdes pr.s. ir remontējis 58 no tām.