gerb

Labdarības biedrība
«Latvijas Humānās palīdzības centrs»
(Sabiedriskā labuma organizācija)

Reģ.Nr. 40008008549
Bankas konts ziedojumiem:
LV17HABA 055 103 702 75 21

 010101

Misija

 • Iesaistīt Latvijas teritorijā dzīvojošos cilvēkus pašpalīdzības procesā.
 • Cilvēku dvēseliskās izglītības celšana.

Stratēģija

 • Nevis programmas, akcijas, bet regulārs process.
 • Dot ikvienam iespēju piedalīties labdarībā ar saviem resursiem.
 • Stacionāro labdarības punktu uzturēšana.
 • Regulāro labdarības iespēju realizēšana.

Mūsu vērtības

Cilvēku dzīves kvalitāte

 • Bāreņi
 • Invalīdi
 • Daudzbērnu ģimenes
 • Bijušie ieslodzītie
 • Trūkumcietēji

Mandāts

Labdarība nav reliģija, kurai būtu jātic. Labdarība ir dvēseles stāvoklis.
 „… patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.”

Teritoriālā darbība - esamība

 • Latvijas teritorija

Struktūrvienības:
Rīgā Laboratorijas ielā 1
Liepājā Roņu ielā 1
Olainē Kūdras ielā 27
Grobiņa Lielā ielā 78
Rīgā Baznīcas 12a

 

Contact us

Contact us

Your message has been sent sucessfully