ZIEDO AR 010101

Darba atskaites 2019.g.

Darba atskaites 2019.g.
Grupas un mantu vienības
  Mantu vien. Cilv.skaits
Maznodrošinātie 9544 783
Fin.palīdzība.(Eiro) 3948 34
Invalīdi (dažādi) 206 29
II.invalīdi 360 28
III.invalīdi 293 6
Daudzbērnu ģimenes 6585 39
Nesagrupētie 36206 6986
Organizācijas 8898 3
Kopā: 66040 7908
 
Tai skaitā organizācijas:
  Reģ.Nr. Mantu vien.
A.Rancāna fonds 40008125997 2466
Invalīdu b. Pūrē 40008066212 2743
Apr. c. "Pļaviņas" 90000043649 3689
  Kopā: 8898