ZIEDO AR 010101

Kopējā darba atskaite pa grupām 2021.g.

Darba atskaites 2021.g.
Privātpersonas: Mantu vien. Cilv.skaits
Maznodrošinātie 2542 12017
Invalīdi (dažādi) 71 915
II.invalīdi 9 44
III.invalīdi 7 511
Daudzbērnu ģimenes 34 2434
Organizācijas 5 7491
Pēc ieslodzījuma 1 6
Negrupētie   35714
Kopā: 2669 59132
 
Tai skaitā organizācijas:
  Reģ.Nr. Mantu vien.
Cīravas pagasta pašvaldība 90000031584 1235
Aizputes "Labdarības punkts"   750
Valles pag.pārvalde 90009115957 2695
Bērnu inv.b."Māriņa" Aucē 40008097941 2411
Maztur.atb.biedr. "Dace" 50008017261 400
  Kopā: 7491