ZIEDO AR 010101

Darba atskaite 1995 - 2018

pch
Kopējā Labdarības biedrības "Latvijas Humānās palīdzības centrs" darba atskaite 1995 - 2018
  Daudzbērnu ģimenes Invalīdi Maznodrošinātie Pēc ieslodzījuma Organizācijām Kopā pa gadiem
  Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Org.sk. Mantu vien.   Cilv, org.sk. M.vien.kopā:
1995   5231   5295   5272   1847     1995 0 17645
 

2018.g. Kopā materiālie ziedojumi izdalīti bez maksas

pch
11950 Bērnu drēbes
8015 Saimniecības preces
6504 Zīdaiņu drēbes
 

LHPC darba atskaite 2018.g.

pch

Labd.biedr. LHPC darba atskaite 2018.g.

  Apkalpoto personu skaits:  
  Rīga Grobiņa Liepāja Olaine Rīga 2 Organizācijas Fin.palīdz.  
Organizācijas           11   11
Mērķ.personas 16             16
 

0rganizācijām sniegta palīdzība 2018.gadā

pch
Organizācijām sniegta palīdzība (Tai skaitā) 2018.g.
A.Rancāna fonds 40008125997 8166
Invalīdu b. Pūrē 40008066212 6712
 

0rganizācijām sniegta palīdzība 2017.gadā

pch
0rganizācijām sniegta palīdzība 2017.gadā. Mantu vien.
A.Rancāna fonds 7321
Maztur.biedr."Mūsu cerība"Rumbā 3923