ZIEDO AR 010101

Darba rezultāti pa grupām 2015

pch
Grupas Personas Mantu vien.
Maznodrošinātie 7032 53367
Daudzbērnu ģim 150 17305
 

Darba atskaite 2015 - identifikācija

pch
24260 Bērnu, zīdaiņu dr.
8921 Pārtika tr.c.
7474 Bikses
 

Kopējā Labdarības biedrības "Latvijas Humānās palīdzības centrs" darba atskaite 1995 - 2015

  Daudzbērnu ģimenes Invalīdi Maznodrošinātie Pēc ieslodzījuma Organizācijām Kopā pa gadiem
  Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Cilv.sk. Mantu vien. Org.sk. Mantu vien.   Cilv, org.sk. Mantu vien. kopā:
1995   5231   5295   5272   1847     1995 0 17645
 

Labd.b."LHPC" darba atskaite 1995 – 2014.g. (Bezmaksas izdalīto mantu vienības)

pch
  Daudzb.ģim. Invalīdi Trūkumcietēji Pēcieslodz. 0rganizācijām Kopā
1995 5231 5295 5272 1847   17645
1996 17894 6014 8214 6860   38982
 

2014.gada darbaatskaite

ziedojumi 1
2014.gada darbaatskaite Personas Mantuvien. Summa
Maznodrošinātie 7152 48991 37995,8
Daudzbērnuģim 190 16319 12656,47