ZIEDO AR 010101

Mūsu sadarbības partneri Darilabu.lv

2Tiek gatavota krava Ukrainas iedzīvotājiem.

 

Labdarības koncerts Grobiņā

2Labdarības koncerts atzīmējot Grobiņas struktūrvienības 10 gadu jubileju.

 

Grobiņas struktūrvienība

2Grobiņas struktūrvienībā darbojas vairāki brīvprātīgie un tā ir vienīgā struktūrvienība, kura darbojas sešas dienas nedēļā. Grobiņas struktūrvienības darba rādītāji ir otri labākie aiz Rīgas. Arī Grobiņas pašvaldība pozitīvi vērtē šīs...

Bērnu namā

2Bērnu namos atrodas ap 4000 dažāda vecuma bērni. Viņu vajadzības ir ļoti specifiskas. Mūsu pienesums viņu dzīves kavlitātei vienmēr ir saistīts ar higiēnu un medicīniskas dabas jautājumiem.

 

Jelgavas struktūrvienība

2Jelgavas struktūrvienība atrodas pašā Jelgavas centrā pie autostacijas. To vada vadītāja kura pati ir invalīde un ļoti labi saprot cilvēku vajadzības. Jelgavas iedzīvotāji ir ļoti iecienījuši šo mūsu struktūrvienību un vairāk pienes...