ZIEDO AR 010101

Brīnumbērni

Šī sieviete ir varonis. Abi bērniņi ir ar konkrētām veselības problēmām. Un, nesaktoties uz to, viņa nelūdza palīdzību. Mēs viņu atradām nejauši. Un ja gadījumā kāds vēlēsies tieši viņai palīdzēt, viņa protams ar prieku to pieņems.