ZIEDO AR 010101

Ziedojumi, kuri nesāp!

 

2

Atrodiet vietu Urniņas uzstādīšanai

Tas nesāp!

Mūsu ziedojumu urniņas parasti tiek izgatavotas uzstādīšanai uz grīdas. Tas rada iespēju tās uzstādīt jeb kurā telpas vietā kur tās netraucē telpu darba procesam. Lielākie ilggadējie sadarbības partneri šajā jomā ir «Mego» un «Maxima». Ar katru sadarbības partneri tiek noslēgts mezmaksas līgums un katrā atseviķā objektā tiek ieviests ziedojumu uzskaites žurnāls. Katra inkasācija tiek veikta stingri noteiktā kārtībā un katra gada beigās, tiek sniegta rakstiska atskaite par katru ziedojumu urniņu atsevišķi. Par ziedojumu urniņu sadarbības partneris atbildību nenes un sadarbību var pārtraukt jebkurā brīdī. Protams ka urniņas var uzstādīt arī citādā formātā (un arī tikai stikliņu vien).

Zvaniet lūdzu

29517334

1

Vienkārši ziedojiet šādās urniņās

Tas nesāp!

Šādi noziedota naudiņa tiek precīzi saskaitīta, iegrāmatota un no tās netiek nevienam maksāti procenti nedz arī atrašanās vietas īre. Izlietota tiek biedrības satūtos paredzētām dažādu cilvēku vajadzībām. Pirmām kārtām produktu iegādei trūkumā nonākušajiem (piem.daudzbērnu ģimenēm…) Nākoša grupa ir tiešie finanšu palīdzības saņēmēji kuri griežas pie mums ar iesniegumiem, tad medikamentu – medicīnas pakalpojumu apmaksas. No šiem ziedojumiem arī tiek apmaksāta degviela lai nogādātu savāktos mantiskos resursus - drēbītes tiem kam tas ir ļoti vajadzīgs. Katrs ziedotais cents tiek svētīts un pavadīts ar pateicību. Atskaites variet apskatīt šajā pašā mājas lapā «darba atskaites».

 

29517334

 

 

 

 

Mūsu lielākie sadarbības partneri

logo mego

maxima logo

hallo